KKU e-Stuentloan

  พระราชบัญญัติ

 •   หมวด 1
 •   หมวด 2
 •   หมวด 3
 •   หมวด 4
 •   หมวด 5
 •   หมวด 6

เงินค่าเล่าเรียนโอนคืน นศ. ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติโอนเงินคืนนักศึกษาแต่ละรายที่ชำระค่าเล่าเรียนเองและโอนคืนสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 แล้ว  ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ เอาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ ไปอัพเดทบัญชีในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเช็คความถูกต้องของยอดเงินค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ  กยศ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ  กรอ.  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ  กยศ.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ******เงินจะโอนให้ในวันจันทร์  2 มีนาคม 2558

หมายเหตุ *** นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินคืนในรอบนี้ ให้รอรอบถัดไปและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

  28 กุมภาพันธ์ 2558     พี่ก้อย

ชำระเงินค่าเล่าเรียนของนักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติและส่วนเพิ่มเติม ภาคต้น 2557

ด้วยมีนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งที่ขาดคุณสมบัติ ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ และมีนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับอนุมัติแล้ว แต่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม เนื่องจากได้รับการจัดสรรวงเงินไม่เต็มตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  

ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษากลุ่มนี้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าเล่าเรียน ไปชำระค่าเล่าเรียน ที่ห้อง  One stop service  สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (อาคารพิมล กลกิจ) เพื่อชำระค่าเล่าเรียนและชำระเงินเพิ่มเติม ได้ตั้งแต่บัดนี้  - 20  กุมภาพันธ์  2558 นี้  โดยเตรียมบัตรนักศึกษาไปด้วย 

 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขาดคุณสมบัติ ภาคต้น 2557

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม ภาคต้น 2557

  13 กุมภาพันธ์ 2558     พี่ก้อย

เปิดจองวัน-เวลาลงนามในแบบลงทะเบียนเรียนฯ กยศ. 2/2557 เพิ่ม

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการในรอบที่ผ่านมา  กยศ.มข.  เปิดเพิ่มอีก 1 วัน คือ วันที่ 19 มกราคม 2558 เท่านั้น ขอให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมต่อในภาคเรียนที่ 2/2557 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ยืนยันการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan    หากบันทึกว่า “ไม่พบคณะที่ต้องการ”  จะไม่สามารถจองวัน-เวลาในการลงนามในเอกสารได้  นักศึกษาจะต้องทำการบันทึกใหม่ให้พบคณะให้ได้ อ่านคำแนะนำก่อน  Login เข้าสู่ระบบ
 2. ยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan  (นักศึกษาที่กู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องทำขั้นตอนนี้  ให้ดำเนินการจองวัน –เวลา ได้เลย)
 3. จองวัน –เวลา ลงนามในแบบลงทะเบียนเรียนฯ 2/2557  ในระบบตามลิงค์ข้างล่างนี้ 

http://sac.kku.ac.th/stdloan/

หมายเหตุ**

 • ขออธิบายขั้นตอนเพิ่มเนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ  ส่วนนักศึกษาที่มาดำเนินการลงนามในแบบลงทะเบียนเรียนฯเรียบร้อยแล้ว ให้รอปรับสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อเช็คเงินค่าครองชีพของภาคเรียนที่ 2/2557  เริ่มเดือน กุมภาพันธ์ 2558  ถึง เดือน กรกฎาคม 2558  จำนวน 6 เดือน เพราะว่าวันที่ที่เงินค่าครองชีพเข้าบัญชีของนักศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • นักศึกษาที่กู้ยืม กรอ. ให้ให้ติดต่อลงนามในแบบลงทะเบียนเรียนฯ2/2557 ได้เลยภายในวันที่  19 มกราคม 2558 นี้ เท่านั้น  โดยไม่ต้องจองวัน-เวลา ในระบบ  
 • ให้เตรียมนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนและปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน(ไม่มีการสัมภาษณ์และไม่ต้องเตรียมเอกสารแบบคำยืนยันมาส่ง)
 • นักศึกษาที่เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล ให้เตรียมเอกสารมาด้วยอย่างละ 1 แผ่น รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

  14 มกราคม 2558     พี่ก้อย

จองวัน- เวลาในการลงนามในแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2/2557

 

ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ทั้งรายใหม่  รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่นและรายเก่าต่อเนื่อง มข.  ที่ยืนยันการกู้ยืมและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan แล้วให้ทำการจองวัน-เวลาในการลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ค่าครองชีพ  ภาคเรียนที่ 2/2557  ช่วงวันเวลาในการลงนามในเอกสารเริ่มวันจันทร์ที่ 12 - 15 มกราคม 2558  รายละเอียดดังนี้

ช่วงเช้า    รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.00 น. รอบที่ 2 เวลา 10.30 - 11.30 น.

ช่วงบ่าย   รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 14.00 น. รอบที่ 4 เวลา 14.30 - 15.30 น.

คลิกตามลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อทำการจองวัน-เวลา

http://sac.kku.ac.th/stdloan/

ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ. รหัสนักศึกษา 55 , 56 และ 57 ไม่ต้องจองวัน-เวลา ลงนาม ในระบบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ.มข. เพื่อลงนามได้เลย เริ่มวันจันทร์ที่ 12 - 15 มกราคม 2558

หมายเหตุ**

 1. ให้เตรียมนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนและปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน (ไม่มีการสัมภาษณ์และไม่ต้องเตรียมเอกสารแบบคำยืนยันมาส่ง)
 2. นักศึกษาที่เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล ให้เตรียมเอกสารมาด้วยอย่างละ 1 แผ่น รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
 3. นักศึกษาที่จองวัน-เวลาในระบบไม่ได้เนื่องจากนักศึกษายังไม่ยืนยันการกู้ยืมและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloanหรือยืนยันการกู้ยืมเข้ามาแล้วแต่ บันทึกว่า "ไม่พบคณะที่ต้องการ" ให้นักศึกษาแก้ไขให้พบคณะให้ได้ก่อนถึงจะจองวัน-เวลาในระบบได้ โดยอ่านคำแนะนะก่อน Login  เข้าในระบบและให้รีบดำเนินการให้เร็วที่สุด
 4. นักศึกษาที่ยืนยันการกู้ยืมและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e- Studentloan หลังจากวันที่  6 มกราคม 2558  ให้รอจองวันเวลาอีกครั้งในวันที่ 9 มกราคม 2558 เจ้าหน้า กยศ. มข.จะอัพเดทข้อมูลเข้าระบบใหม่ทุกวัน
 5. ในกรณีที่นักศึกษายืนยันการกู้ยืมแล้วแต่ยังไม่บันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯในระบบe- Studentloan   จะสามารถจองวันเวลาในการลงนามได้ แต่วันที่นักศึกษามาลงนามนักศึกษาจะไม่ได้รับเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารไว้รอได้ นักศึกษาจะต้องบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนต่อจากการยืนยันการกู้ยืมในะรบบ e- Studentloan ก่อน (นักศึกษาจะเสียเวลามากหากไม่ทำขั้นตอนการบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนก่อนถึงวันที่นักศึกษาจองวันเวลาไว้ )
 6. ผู้กู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน จองวันเวลามาลงนามได้เลยหลังจากบันทึกยืนยันการกู้ยืมแล้ว)
   

  9 มกราคม 2558     พี่ก้อย

ประกาศด่วน นักศึกษาวิทยาเขตหนองคายที่กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.

นักศึกษาวิทยาเขตหนองคายที่กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.ที่บันทึกยืนยันการกู้ยืมและบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan  เรียบร้อยแล้ว (ทั้งผู้กู้ยืมเฉพาะค่าเล่าเรียนหรือกู้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ หรือผู้กู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพ)  ให้ติดต่อคุณอภิชาติ  งิ้วโสม(พี่บั๊ม)   เพื่อลงนามในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557  ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558   ณ ตึกบริหาร ชั้น 1 ห้องหน่วยพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาที่ยังไม่ได้บันทึกยืนยันการกู้ยืมและบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan  ให้รีบดำเนินการและติดต่อลงนามในเอกสารฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ กยศ.มข. จะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป  เพื่อเงินค่าครองชีพจะได้เข้าต่อเนื่อง

หมายเหตุ**

 1. นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์กองทุน กยศ. ในการผ่อนผันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (จะไม่จ่ายชำระเงินค่าเล่าเรียนเองจะให้กองทุน กยศ. จ่ายชำระค่าเล่าเรียนให้  ให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะตนเองที่เว็บไซต์https://reg.kku.ac.th/ ภาระค่าใช้จ่ายทุน  2/2557  ปรากฏประเภท  R  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หากไม่ปรากฏตามที่ระบุให้โทรมาสอบถามที่เบอร์ 084-4285994)
 2. นักศึกษาที่ใช้สิทธิ์กองทุน กยศ. ในการผ่อนผันค่าเล่าเรียนไว้ในภาคเรียนที่ 1/2557 ตรงภาระค่าใช้จ่ายทุน ยังจะปรากฏยอดค้างชำระของภาคเรียนที่ 1/2557  อยู่นะคะ แต่ก็สามารถลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557  ได้  หากปรากฏ ประเภท  R  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในภาระค่าใช้จ่ายทุน 2/2557
 3. เงินค่าเล่าเรียน(ค่าเทอม)ของภาคเรียนที่ 1/2557 ที่ผู้กู้ยืมสำรองจ่ายไปเองก่อนจะได้รับการโอนเงินคืนเข้าในบัญชีเงินค่าครองชีพของผู้กู้โดยตรง โดยเจ้าหน้าที่ กยศ. มข. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากทราบวันที่ที่จะมีการโอนเงินเข้าในบัญชีที่ชัดเจน
 4. เงินค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557  จะเริ่มโอนเข้าบัญชีของผู้กู้ที่ดำเนินการลงนามในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯ เรียบร้อยแล้ว  เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 จำนวน 6 เดือน

  5 มกราคม 2558     พี่ก้อย

ประกาศด่วน เรื่องหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2558

 

ด้วยคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  2557 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  และหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2558  

คลิกเพื่ออ่านละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ     ให้นักศึกษาอ่านและทำความเข้าเพราะเกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงเลย ซึ่งกองทุน กยศ. ส่วนกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมในปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม  ตามตารางข้อ 2. หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม(หน้าที่ 2) 

  12 ธันวาคม 2557     พี่ก้อย

ยื่นแบบคำยืนยันการกู้ยืม 2/57 ในระบบ e-Studentloan ด่วน

 

กองทุน  กยศ. และ กรอ. ส่วนกลาง เปิดระบบ e-Studentloan  ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557  แล้ว  คลิกเพื่อดูกำหนดการ

 

ให้ผู้กู้ที่ประสงค์ขอกู้ยืมต่อ ทั้งผู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข.  รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่นและรายใหม่ (ที่ดำเนินการในส่วนของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว)  ยื่นแบบคำยืนยันการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan  และบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน 2/57 ภายในระยะเวลาที่กองทุนส่วนกลางกำหนด คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

และให้ติดตามข่าวประกาศจากกองทุน กยศ.มข. งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา เพื่อติดตามการประกาศกำหนดการลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เร็วๆ นี้ โปรดติดตาม

ช่องทางที่ 1. เว็บไซต์ กยศ.มข. http://studentloan.kku.ac.th

ช่องทางที่ 2. ทาง Facebook กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (facebook.com/KKU-Studentloan)

หมายเหตุ **

1.ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข.ทั้ง กยศ. และ กรอ.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ในภาคเรียนที่ 1/57 จะยังไม่สามารถดำเนินการในส่วนของภาคเรียนที่ 2/57 ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ.มข.ด่วนภายในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 57 นี้

2.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่นและรายใหม่ทั้ง กยศ. และ กรอ.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการส่งสัญญาและเอกสารประกอบ ในภาคเรียนที่ 1/57 จะยังไม่สามารถดำเนินการในส่วนของภาคเรียนที่ 2/57 ได้ ให้ติดต่อส่งเอกสารสัญญาและเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ กยศ.มข. ด่วนและทำขั้นตอนอื่นๆ ตามลำดับ

3.หากผู้กู้ยืมที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้วแต่ไม่ดำเนินการในส่วนภาคเรียนที่ 1/57 ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอน จะไม่สามารถยื่นกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2/57 ในระบบ e-Studentloanได้ 

  6 พฤศจิกายน 2557     พี่ก้อย

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องจากสถานบันอื่นและรายเก่าต่อเนื่อง มข.

1.กยศ. มข. ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่นและรายเก่าต่อเนื่อง มข.เพิ่มเติม   ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2557  ไว้ในระบบ กยศ. เรียบร้อยแล้ว

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น

2.รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่นที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้ว  ให้ศึกษาวิธีการบันทึกสัญญาและพิมพ์สัญญา อ่านคู่มือคลิกที่นี้ ผู้กู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจะใช้บัญชีเดิมก็ได้ หากประสงค์เปิดบัญชีใหม่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเงินฝากขั้นต่ำจำนวน 500 บาท เพื่อฝากเข้าบัญชี  กำหนดการเปิดบัญชีในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557  ช่วงเช้า 08.00 - 09.30 น. และช่วงบ่าย 16.00 - 17.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2   กองกิจการนักศึกษาและนักศึกษาวิทยาเขตหนองคายหากประสงค์เปิดบัญชีใหม่ให้ติดต่อพี่อภิชาติ งิ้วโสม (พี่บั๊ม)

 

กำหนดการส่งสัญญาและเอกสารประกอบ รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น  มข.

กำหนดการส่งสัญญาและเอกสารประกอบ รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น  วิทยาเขตหนองคาย.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันและผู้แทนฯ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารประกอบสัญญา กยศ.

3.รายเก่าต่อเนื่อง มข. ที่มีรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเพิ่มเติม ติดต่อเซ็นเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน1/57 ที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา และนักศึกษาวิทยาเขตหนองคายติดต่อเซ็นเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน1/57 กับพี่อภิชาติ งิ้วโสม (พี่บั๊ม) ห้องหน่วยพัฒนานักศึกษา อาคารบริหาร ชั้น 1  ภายในวันที่  20 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ**    

1. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ตรวจสอบ “ความประสงค์ขอกู้ยืม” ข้อ 1.ค่าเล่าเรียน =  ค่าเทอม ข้อ 2. ค่าเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา = ไม่มีวงเงินจัดสรรหากเลือกมาแล้วไม่เป็นไร ข้อ 3. ค่าครองชีพ = ค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ 2,200 บาท   หากไม่มีรายการตามที่ประกาศและต้องการแก้ไขให้เข้ามาติดต่อที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษาและนักศึกษาวิทยาเขตหนองคายให้แจ้งกับพี่อภิชาติ งิ้วโสม (พี่บั๊ม) ห้องหน่วยพัฒนานักศึกษา อาคารบริหาร ชั้น 1 ภายในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557  ในเวลาราชการ (ปิด 16.30 น.) ถ้านักศึกษาไม่ติดต่อขอแก้ไขจะยึดถือตามที่นักศึกษาที่ยื่นความประสงค์ไว้เบื้องต้น

2. นักศึกษาที่คาดว่าตนเองมีคุณสมบัติในการกู้ยืม (รายได้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี) แต่ไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้เข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสถานะ ที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษาและนักศึกษาวิทยาเขตหนองคายให้แจ้งกับพี่อภิชาติ งิ้วโสม (พี่บั๊ม) ห้องหน่วยพัฒนานักศึกษา  อาคารบริหาร ชั้น 1  ภายในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ (ปิด 16.30 น.)  หากพ้นกำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์

ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงินได้  (ให้ยึดลำดับผู้ค้ำประกันตามข้อ 1 ก่อนถึงจะเป็นข้ออื่นๆ ได้)

 1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 2. กรณีบิดา มารดา เสียชีวิต  ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน “ผู้ปกครอง ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่132 กฎกระทรวง ระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งหมายถึง บุคคลซึ่งรับนักเรียน/นักศึกษาไว้ในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูหรือบุคคลที่นักเรียน/นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วย”
 3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
 4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
 5. กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกันให้ใช้หลักทรัพย์แทน

ผู้แทนโดยชอบธรรม

ผู้กู้อายุ 20 ปีบริบูรณ์แล้ว ไม่ต้องบันทึกข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรมในสัญญา

การลงนามค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน

ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษา หากผู้ค้ำประกันมีที่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันได้และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่(อำเภอ) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่  ลงนามรับรองลายมือชื่อ  ของผู้ค้ำประกัน

ตัวอย่างการพิมพ์สัญญาที่ถูกต้อง,สัญญาที่ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่่ี่ที่อำเภอเรียบร้อยแล้ว,ตัวอย่างการรับรองสำเนาถูกต้อง

คลิกเพื่อดูการพิมพ์สัญญาที่ถูกต้อง (พิมพ์ 2 ชุด หน้าหลัง)จะพิมพ์สีหรือขาวดำก็ได้

คลิกเพื่อดูการลงนามในสัญญา กยศ. เรียบร้อยแล้ว (เฉพาะผู้กู้ที่นำผู้ค้ำประกันและผู้แทนฯไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอ ณ ภูมิลำเนา

คลิกเพื่อดูตัวอย่างการรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบ

  14 ตุลาคม 2557     พี่ก้อย

เลื่อนกำหนดการส่งเอกสารสัญญา กยศ.และ กรอ. รายใหม่

 

สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้ว  แต่ยังไม่ดำเนินการบันทึกสัญญา  กยศ.และ กรอ. ในระบบ e-Studentloan  ให้รีบดำเนินการบันทึกสัญญาและพิมพ์สัญญา  จำนวน  2 ชุด (พิมพ์สัญญาหน้า-หลัง)  เพื่อทำขั้นตอนต่อไปนี้ ( 2 กรณีที่กล่าวถึงให้ผู้กู้เลือกปฏิบัติด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

กรณีที่ 1  ผู้กู้ที่จะพาผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรมไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอ ให้นำส่งสัญญาที่เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอลงนามรับรองรายมือชื่อผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรมเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบสัญญายื่นต่อเจ้าหน้าที่ กยศ.มข.   ตามกำหนดการเดิม คือตั้งแต่วันที่  6 – 10 ตุลาคม 2557   เลื่อนเป็นวันอังคารที่ 14  ถึง วันศุกร์ที่  17 ตุลาคม  2557 นี้เท่านั้น           

(หมายเหตุ**งดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 16  ตุลาคม  2557  ช่วงบ่าย 13.00 น. เป็นต้นไปเนื่องจากงานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษาจัดโครงการบริจาคโลหิตที่ อาคารจัตุรมุข คณะเกษตรศาสตร์)

กรณีที่ 2  ผู้กู้ที่จะพาผู้ค้ำและผู้แทนโดยชอบธรรมมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ กยศ.มข. ให้ใช้กำหนดการเดิม คือ  วันอาทิตย์ที่ 12 และ วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม  2557  เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

 

หมายเหตุ**  

1.ผู้กู้ที่นำส่งสัญญาแล้ว  แต่สัญญาและเอกสารไม่เรียบร้อยให้นำส่งสัญญาและเอกสารไม่เกินวันที่ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย

2. ผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น  จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเร็ว ๆ นี้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะ

  10 ตุลาคม 2557     พี่ก้อย

ตัวอย่างสัญญา กยศ.

ขอยกตัวอย่างเฉพาะสัญญา กยศ.  ส่วนสัญญากรอ.ให้พิมพ์แบบเดียวกันกับสัญญา กยศ. (พิมพ์สัญญาหน้าหลัง )

คลิกเพื่อดูตัวอย่างการพิมพ์สัญญา กยศ.ที่ถูกต้อง

คลิกเพื่อดูตัวอย่างสัญญาที่นำไปลงนามที่ที่ว่าการอำเภอเรียบร้อย

 

ข้อห้าม   1. ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดในสัญญา  กยศ. และ กรอ. โดยเด็ดขาด

                2. ห้ามมีรอยแก้ไข หรือ ขีดฆ่า 

  6 ตุลาคม 2557     พี่ก้อย

กำหนดการ และ แนวทางการปฏิบัติการทำสัญญา กยศ.และ กรอ. ปีการศึกษา 2557

 

คลิกเพื่ออ่านกำหนดการการนำส่งสัญญาที่ลงนามเรียบร้อยแล้วและการลงนามที่มข.

คลิกเพื่ออ่านกำหนดการการนำส่งสัญญาและการลงนามที่วิทยาเขตหนองคาย

 

1. ศึกษาวิธีการบันทึกสัญญาและพิมพ์สัญญา

คลิกเพื่ออ่านคู่มือการทำสัญญา การพิมพ์สัญญา และการบันทึกค่าเล่าเรียนกยศ.

คลิกเพื่ออ่านคู่มือการทำสัญญา การพิมพ์สัญญา และการบันทึกค่าเล่าเรียนกรอ.

2. ก่อนทำการบันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan  จะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ที่เป็นชื่อ-สกุลของผู้กู้ก่อน

2.1 รายใหม่ ให้เปิดบัญชี ธนาคารกรุงไทยฯ หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปิด  เอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีฯ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

2.2 รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยฯ หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเดิมก็ได้  หากประสงค์เปิดบัญชีใหม่ต้องเตรียมเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500 บาท เพื่อฝากเข้าบัญชี  เอกสารที่ต้องใช้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีฯ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

หมายเหตุ**ผู้กู้ยืมที่ประสงค์เปิดบัญชีที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้มารับหนังสือขอความอนุเคราะห์เปิดบัญชีฯ ที่กองกิจการนักศึกษา

 

3. เข้าสู่ระบบ  e-Studentloan  เพื่อบันทึกสัญญา(อ่านตามคู่มือคำแนะนำเพิ่มเติม  ในส่วนของผู้ค้ำประกันในสัญญาและผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ต้องบันทึกในสัญญา ผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรม จะต้องเป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง เท่านั้น ขออธิบายแยกเป็น 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1.บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อายุไม่เกิน 60 ปี เป็นผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรมและเป็นคนคนเดียวกันได้

กรณีที่ 2.บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อายุเกิน 60 ปี แล้วไม่สามารถเป็นผู้ค้ำประกันในสัญญาได้ ให้ผู้กู้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันเป็นบุคคลอื่นได้ เช่น  พี่ชาย พี่สาว  ลุง ป้า น้า อา   ฯลฯ และผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง เท่านั้น

3.1. ผู้กู้อายุ 20 ปีบริบูรณ์  แล้วไม่ต้องบันทึกข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรมในสัญญา

3..2. ผู้กู้อายุน้อยกว่า 20 ปี ให้บันทึกข้อมูลผู้ค้ำประกันและผู้แทนโดยชอบธรรม และขอแนะนำให้

      เป็นคนคนเดียวกันกับผู้ค้ำประกัน

4. ให้พิมพ์สัญญา จำนวน  2  ชุด  หน้าหลัง จะพิมพ์สีหรือขาวดำก็ได้ ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษตามคู่มือ  และขอแนะนำเพิ่มเติม  ให้พิมพ์สัญญาเผื่อด้วยเนื่องจากสัญญา “ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด  หรือ ขีดฆ่า”  เด็ดขาด

5. นำสัญญาไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่อำเภอ ณ ภูมิลำเนา  พร้อมแนบหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองลายมือชื่อผู้ค้ำประกันการกู้ยืมฯ   คลิกเพื่อดาวน์โหลด

6. เอกสารประกอบสัญญา กยศ. กรอ. มีดังนี้   คลิกเพื่อดูรายละเอียด   ผู้กู้ต้องเตรียมเอกสารประกอบสัญญาให้เรียบร้อยก่อนส่งสัญญาต่อเจ้าหน้าที่ กยศ.มข.

7. การรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบ คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่าง

  12 ตุลาคม 2557     พี่ก้อย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.เฉพาะผู้กู้ยืมรายเกาต่อเนื่อง มข. รอบที่ 2

 

กยศ.มข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.  เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข.รอบที่ 2  จำนวน  93 ราย (รวมนักศึกษาวิทยาเขตหนองคายด้วย) อัพเดพข้อมูลใหม่เาลา 15.20 น.

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ

 

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯในเว็บไซต์ 

กยศ.ส่วนกลางhttp://www.studentloan.or.th (ระบบ e-Studetloanให้เรียบร้อยแล้วเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ.มข. เพื่อลงนามในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 นักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย  ติดต่อคุณอภิชาติ  งิ้วโสม (พี่บั๊ม)

 

หมายเหตุ **รายเก่าต่อเนื่องจากสถานบันอื่นหรือเก่ามาจากที่อื่น ให้รอการประกาศรายชื่อในครั้งต่อไป เนื่องจากรอการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจาก กยศ. ส่วนกลาง

  24 กันยายน 2557     พี่ก้อย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเฉพาะรายใหม่ กยศ. และ กรอ.

 

กยศ. มข. ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุน  กยศ.และ กรอ.  เฉพาะรายใหม่  ภาคเรียนที่  1 ประจำปีการศึกษา 2557  แล้ว                     

ตรวจสอบรายชื่อและความประสงค์ขอกู้ กยศ.รายใหม่ คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้ยืม กรอ.รายใหม่ คลิกที่นี่

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้วต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศผู้ขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. และ กรอ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ทุกคนในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557   เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 และพิธีปิด 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ    คณะสัตวแพทยศาสตร์

ในงานจะมีผู้แทนจากธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานใหญ่ (กทม.) มาให้ความรู้และจะมีชี้แจงรายละเอียดและแจกคู่มือในการทำสัญญา กยศ. และ กรอ. และเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมที่ถูกต้อง  มีบริการเปิดบัญชีใหม่ จากธนาคารกรุงไทยฯ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามในประเด็นที่นักศึกษาอยากทราบด้วย

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องเตรียมมาในวันปฐมนิเทศฯ

 1. บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน  เพื่อรับหน่วยกิจกรรมด้านการพัฒนาตนเอง
 2. สำเนาประจำตัวประชาชน เพื่อเปิดบัญชีใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (หากไม่ประสงค์เปิดบัญชีใหม่ก็ไม่ต้องเตรียม ใช้บัญชีเดิมได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกไม่บังคับค่ะแต่ต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเท่านั้น) และปากกา 1 ด้าม
 3. หากต้องการเปิดบัญชีใหม่ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่  เตรียมมาด้วย
 4. แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
 5. นักศึกษาจะเดินทางไปเองก็ได้หากสะดวกไปให้ถึงห้องประชุมประจักษ์  พัวเพิ่มพูลศิริ    คณะสัตวแพทยศาสตร์ ก่อนเวลา  08.40 น.
 6. มีรถโดยสารสวัสดิการ (KKU Shuttle Bus) รับ-ส่งนักศึกษา ขึ้นรถบริเวณหน้ากองกิจการนักศึกษาตั้งแต่เวลา 07.30 น – 08.40 น.

หากไม่เข้าร่วมโครงการจะมีผลต่อการกู้ยืมและกรณีไม่สามารถมาร่วมโครงการได้จะต้องแจ้งความจำเป็นพร้อมแสดงหลักฐานที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยาน  2557    เวลา 09.00  - 16.00 น.  ที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา โครงการนี้จัดทำเพื่อประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองนะคะ

 

หมายเหตุ 

1.รายเก่าต่อเนื่องจากสถานบันอื่นหรือเก่ามาจากที่อื่น ให้รอการประกาศรายชื่อในครั้งต่อไป เนื่องจากรอการจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมจาก กยศ. ส่วนกลาง

2.ผู้กู้รายใหม่ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ ให้ตรวจสอบความประสงค์ขอกู้ยืม ค่าเล่าเรียน = ค่าเทอม,ค่าเกี่ยวเนืองฯ =ไม่มีวงเงินจัดสรรหากเลือกมาแล้วไม่เป็นไร, ค่าครองชีพ =  ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 2,200 บาท  หากไม่มีรายการตามที่ประกาศและต้องการแก้ไขให้มาติดต่อที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  ภายในวันจันทร์ที่ 29  กันยายน 2557

  23 กันยายน 2557     พี่ก้อย

ผู้กู้ยืม กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง มข(รหัสนศ.55, 56).และรายใหม่(รหัสนศ. 57)

ด่วนที่สุด สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ ที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2557 เข้ามาในระบบ e-Stutdentloan  แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการสัมภาษณ์และส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินกับเจ้าหน้าที่ กยศ.มข.เลย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ.มข. เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 นี้เท่านั้น  หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ เนื่องจากระบบส่วนกลางจะปิดแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

เอกสารที่ต้องเตรียมในวันมาสัมภาณ์มีดังนี้

1. แบบคำยืนยันการกู้ยืมหรือแบบคำขอกู้ยืมเงินพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan  1 แผ่น

2. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองได้ด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

3. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

4. กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

5. กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

6. กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

7. กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

8. กรณีบิดา-มารดา ทำธุรกิจส่วนตัวเช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านซักอบรีด ฯลฯ ให้แนบสำเนาใบเสร็จการชำระภาษีของกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันด้วย  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

9. แผนที่บ้านพอสังเขป (วาดจากที่ว่าการอำเภอและกำหนดระยะทางพอเข้าใจ)(ส่งเฉพาะรายใหม่เท่านั้น) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

  11 กันยายน 2557     พี่ก้อย

จองวัน เวลา ในการลงนามในแบบลงทะเบียนเรียนฯ เฉพาะรายเก่าต่อเนื่อง มข .

รายเก่าต่อเนื่อง มข . ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2557  แล้วและได้ดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ในระบบ e-Studentloan  ภายวันที่ 4 ก.ย. 2557 แล้วนั้น  ให้เข้าไปจองวัน เวลาในการลงนามในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2557  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิกที่นี่เพื่อจองวัน เวลา ในการลงนาม  http://sac.kku.ac.th/stdloan/

กยศ.มข. กำหนดวันเวลาในการลงนามในเอกสารฯ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13, และวันที่จันทร์ที่ 15 ถึง วันเสาร์ที่ 20 ก.ย. 57 ขอให้นักศึกษาจองวัน เวลา ที่นักศึกษาสะดวก หากจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ 

หมายเหตุ***

1.     กรณีที่นักศึกษาที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ฝึกสอน  ไม่สามารถมาลงนามด้วยตนเองได้ให้โทรเข้ามาแจ้งที่เบอร์ 084-4285994 และ 043-202380 ในวันจันทร์ที่ 8 ก.ย. 57 เวลา 13.30 น.- 16.30 น. และวันอังคารที่ 9 ก.ย. 57 เวลา 09.00 -16.30 น.

2.     กรณีเรียนที่ต่างประเทศให้ส่งเมล์แจ้งที่ email:jutarat.koy@gmail.com

  5 กันยายน 2557     พี่ก้อย

ประกาศด่วน เฉพาะรายเก่าต่อเนื่อง มข . ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2557

          รายเก่าต่อเนื่อง มข .ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2557 แล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ในระบบ e-Studentloan  ให้รับดำเนินการภายในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น.นี้ และจะสามารถจองวัน เวลา ในการลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ได้ในวันที่ 8 กันยายน 2557 เวลาประมาณ  19.00 น. เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ได้ที่นี่

  5 กันยายน 2557     พี่ก้อย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ. เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข.

กยศ.มข. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ. เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข. (รหัสนักศึกษา 55 และ 56) แล้วทางเว็บไซต์ กยศ.ส่วนกลาง http://www.studentloan.or.th  สามารถตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่านขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯในเว็บไซต์กยศ.ส่วนกลาง http://www.studentloan.or.th (ระบบ e-Studetloan) ภายในวันที่ 8 ก.ย. 2557 ก่อนเวลา 17.00 น. และติดต่อเจ้าหน้าที่ กยศ.มข. ที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1 เพื่อลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียนค่าครองชีพฯ  ในวันที่ 12 ก.ย. 2557 ช่วงเช้าเวลา  09.00 น. – 11.30 น.และช่วงบ่าย  13.00 น. 16.00 น. เปิดให้ลงนามในเอกสารวันเดียวเท่านั้น (โดยไม่ต้องจองวันเวลาในการลงนาม)

หมายเหตุ**รายใหม่รหัสนักศึกษา 57  ที่กู้ กรอ.ให้รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเร็วๆ นี้ค่ะตามข่าวด้วย

  3 กันยายน 2557     พี่ก้อย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. เฉพาะผู้กู้ยืมรายเกาต่อเนื่อง มข.

กยศ.มข.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุนกยศ.แล้วทางเว็บไซต์กยศ.ส่วนกลางhttp://www.studentloan.or.th  สามารถตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่านขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะและบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯในเว็บไซต์ กยศ.ส่วนกลาง http://www.studentloan.or.th (ระบบ e-Studetloan) ภายในวันที่ 4 ก.ย. 2557 ก่อนเวลา 17.00 น. เพื่อ กยศ.มข. จะนำข้อมูลมาทำระบบจองวันและเวลาในการลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ คาดว่าระบบจองวันและเวลาในลงนามจะเปิดประมาณวันที่ 5 ก.ย. 57 เวลาประมาณ 19.00 น.เป็นต้นไปขอให้นักศึกษาติดตามข่าวประกาศเรื่อยๆ

นักศึกษาวิทยาเขตหนองคายที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ดำเนินการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ ในเว็บไซต์ กยศ.ส่วนกลาง http://www.studentloan.or.th (ระบบ e-Studetloan) ภายในวันที่ 4 ก.ย. 2557 ก่อนเวลา 17.00 น. เช่นกัน และให้ติดตามข่าวประกาศจากคุณอภิชาติ  งิ้วโสม (พี่บั๊ม)

หมายเหตุ**รายเก่าต่อเนื่อง มข. ที่กู้ กรอ. รหัสนักศึกษา 55 และ 56  ให้รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม คาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะคะ ติดตามข่าวด้วย

  24 กันยายน 2557     พี่ก้อย

จองวันและเวลาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ของผู้ขอกู้ยืมรายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากที่อื่นรอบที่ 2

จองวันและเวลาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ของผู้ขอกู้ยืมรายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากที่อื่น  รอบที่ 2 เฉพาะนักศึกษาที่ส่งเอกสารและสัมภาษณ์ไม่ทันในรอบที่ 1 ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 5 - 15 ส.ค. 2557 ) ขอให้นักศึกษาที่บันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบe-Studentloan และเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ทำการจองวันและเวลาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 ก.ย. 2557 นี้ 

คลิกที่นี่เพื่อทำการจองวันและเวลาสัมภาษณ์     http://sac.kku.ac.th/stdloan/

คำเตือน ก่อนทำการจองให้ตรวจสอบวันและเวลาที่นักศึกษาสะดวกมาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนเพราะหากนักศึกษาทำการจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

หมายแหตุ**รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายสำหรับการส่งเอกสารขอกู้ยืมและสัมภาษณ์แล้ว จะไม่มีการเปิดรับเอกสารและสัมภาษณ์เพิ่มแล้วนะคะ  ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและข้อมูลอาชีพรายได้บิดา มารดาหรือผู้ปกครองให้พร้อมก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วย

  28 สิงหาคม 2557     พี่ก้อย

จองวันและเวลาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ของผู้ขอกู้ยืมรายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากที่อื่น

นักศึกษาที่บันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบe-Studentloanและเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาทำการจองวันและเวลาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 5 – 15 ส.ค. 2557 นี้ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ระบบจะเปิดให้จองวันที่ 1 ส.ค. 2557  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)

คลิกที่นี่เพื่อทำการจองวันและเวลาสัมภาษณ์     http://sac.kku.ac.th/stdloan/

คำเตือน ก่อนทำการจองให้ตรวจสอบวันและเวลาที่นักศึกษาสะดวกมาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ให้เรียบร้อยก่อนเพราะหากนักศึกษาทำการจองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

หมายแหตุ**นักศึกษาที่ยังไม่สามารถบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloanได้ทันภายในเวลาที่กำหนดเนื่องจากกรณีการย้ายทะเบียนบ้านและอื่นๆ ขอให้นักศึกษารีบดำเนินการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloanให้แล้วเสร็จและให้เตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ยืมไว้ก่อน  กยศ.มข. จะเปิดให้ส่งเอกสารและสัมภาษณ์อีกครั้งโปรดติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง (ในวันที่มาส่งเอกสารและสัมภาษณ์ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย)

  31 กรกฎาคม 2557     พี่ก้อย

กำหนดการและขั้นตอนขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่าต่อเนื่อง มขภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  คลิกเพื่อดูกำหนดการ

 

กำหนดการสำหรับผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกเพื่อดูกำหนดการ

 

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ดังนี้

1. แบบคำขอกู้ยืมที่สั่งพิมพ์จากระบบ e-Studentloan จำนวน 1 แผ่น

2. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงิน กยศ.101-1 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (เฉพาะผู้กู้ยืมรายรายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น)

3. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

4. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้    

กยศ. 102 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ และต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ด้วย

5. กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

6. กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

7. กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

8. กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

9. กรณีบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ทุพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการด้วย

10. กรณีบิดา มารดาประกอบอาชีพธุระกิจส่วนตัว  ค้าขาย  เช่น ขายขอชำ ร้านถ่ายเอกสาร  ฯลฯ ต้องแนบสำเนาใบเสร็จการชำระภาษีของกรมสรรพากร ในรอบปีปัจจุบันด้วย

11. แผนที่บ้านพอสังเขป (วาดจากที่ว่าการอำเภอและกำหนดระยะทางพอเข้าใจเฉพาะผู้กู้ยืมรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วยรหัส 56  และ 57  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

หมายเหตุ**ตารางสรุปการส่งเอกสารและหนังสือรับรองรายได้ กยศ. 102 เป็นตารางสรุปเอกสารสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง มข.เท่านั้นและขึ้นอยู่กับกรณีของแต่ละครอบครับ  ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

ตัวอย่างการกรอกแบบรับรองรายได้ กยศ. 102

กรณีที่ 1ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร, รับจ้างทั่วไป (ที่ไม่ได้ทำเป็นงานประจำ

กรณีที่ 2ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจส่วนตัว , ค้าขาย 

กรณีที่ 3ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาประกอบอาชีพอิสระมีรายได้ มารดาเป็นแม่บ้านไม่มีรายได้ 

กรณีที่ 4ตัวอย่าง กรณีบิดามารดาอยู่ด้วยกัน บิดาหรือมารดารับราชการ,ทำงานบริษัทฯ ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนจากหน่วยงาน และใช้แบบฟอร์มตามตัวอย่างนี้รับรองบิดาหรือมารดาที่เป็น พ่อบ้าน/แม่บ้าน ไม่มีรายได้ (ตัวอย่างนี้ บิดารับราชการ/ทำงานบริษัท และมารดาเป็นแม่บ้านไม่มี)

กรณีที่ 5ตัวอย่าง กรณีบิดามารดา ถึงแก่กรรมแนบใบมรณบัตร และรับรองรายได้ผู้ปกครอง เช่น ผู้ปกครองประกอบอาชีพอิสระ

  29 สิงหาคม 2557     พี่ก้อย

กำหนดการและเอกสารขอกู้ยืมเงินจากกองทุน กรอ. รายใหม่(รหัสนักศึกษา 57)

นักศึกษาขอกู้เงินจากกองทุน กรอ. รายใหม่ (เฉพาะรหัสนักศึกษา 57) ที่ประสงค์ขอกู้ยืมให้ดำเนินการกรอกขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ภายในวันที่ 31 ก.ค. 57 เพื่อจะได้เข้าการสัมภาษณ์พร้อมกับผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องมาจากที่อื่น (ระหว่างวันที่ 5 – 15 ส.ค. 57 นี้ )

หมายเหตุ หากนักศึกษายังไม่สามารถกรอกขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloanได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากสาเหตุ เช่น สาขาวิชายังไม่ปรากฏ/ยังอยู่ระหว่างการย้ายทะเบียนบ้าน ฯลฯให้นักศึกษากรอกขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloanให้เรียบร้อยก่อนก่อนวันที่  15 ส.ค. 57 และรอการสัมภาษณ์ในรอบถัดไป (จะเปิดเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ขอกู้ยืม กรอ.รายใหม่รหัส 57)   

เอกสารประกอบการขอกู้ยืม มีดังนี้

1. แบบคำขอกู้ยืม พิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan  1 แผ่น

2. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองได้ด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

3. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

4. กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

5. กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

6. กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

7. กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

8. กรณีบิดา-มารดา ทำธุรกิจส่วนตัวเช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านซักอบรีด ฯลฯ ให้แนบสำเนาใบเสร็จการชำระภาษีของกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันด้วย  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

9. แผนที่บ้านพอสังเขป (วาดจากที่ว่าการอำเภอและกำหนดระยะทางพอเข้าใจ) ดาวน์โหลดได้ที่นี่

  16 มกราคม 2557     พี่ก้อย

ประกาศ กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปี 2555 และ 2556 เพิ่มเติม

            นักศึกษาที่กู้ กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปี 2555 และ 2556  ขอแจ้งเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2557 มีดังนี้

1. แบบคำยืนยันกู้ยืมพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan  1 แผ่น

2. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพเกษตรกรรม/ รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย / ไม่ประกอบอาชีพ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองได้ด้วย ดาวน์โหลดได้ที่นี่

3. กรณีบิดา-มารดาประกอบอาชีพรับราชการ/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงาน  โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรของผู้รับรองเงินเดือน (อายุของเอกสารไม่เกิน 6 เดือน)

4. กรณีบิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบสำเนาใบมรณบัตรด้วย

5. กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง ให้แนบสำเนาใบหย่าด้วย

6. กรณีบิดา-มารดาเลิกร้างกันโดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ให้ใช้ใบรับรองการเลิกร้าง  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

7. กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต ให้ส่งใบรับรองการเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

8. กรณีบิดา-มารดา ทำธุรกิจส่วนตัวเช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ ร้านถ่ายเอกสาร  ร้านซักอบรีด ฯลฯ ให้แนบสำเนาใบเสร็จการชำระภาษีของกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันด้วย  คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ขออภัยในความไม่สะดวก ขอให้นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ตามประกาศข้างบนนี้

  2 กรกฎาคม 2557     พี่ก้อย

กำหนดการส่งสัญญา กรอ.เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ ปีการศึกษา 2552

ให้ผู้กู้ยืม กรอ. เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปีการศึกษา 2552 เท่านั้น

ดาวน์โหลดสัญญาและแบบคำขอกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมเอกสารประกอบ

ส่งที่งานบริการเงินยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา (ข้างโรงอาหารชาย)

คลิกเพื่ออ่านคำชี้แจงและกำหนดการ ได้ที่นี่ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหน้าสัญญา

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหลังสัญญา

 

ส่วนผู้กู้ยืม กรอ. ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ปีการศึกษา 2555 และ  2556 ให้ติดตามประกาศกำหนดการ

จากกองทุนฯ ส่วนกลางและทาง กยศ.มข. ค่ะ

 

  24 มิถุนายน 2557     พี่ก้อย